Tole je arhivska stran zbirke z zastarelimi podatki. Za novo podatkovno zbirko pojdi na Slovensko leposlovje na spletu.


Slovensko leposlovje na spletu (2176 zapisov)
Urejenost: Avtor Naslov Vir Zaporedne številke
Primer:bevk- zapisi, ki vsebujejo niz "bevk". Imena podatkov: id zaporedna številka
poezija in Cankar- dela, kjer sta med podatki poezija in Cankar. ti tip
ti:drama- dramska dela. na naslov dela
vi:wiki in ti=poezija- poezija z Wikivira. vi vir
ti=proza in na%>150- prozna dela z naslovi, daljšimi kot 150 znakov. im ime avtorja
k??ič- Horoškevič, Jakopič, Lukovič. pr priimek avtorja
Iskalni izraz je lahko dolg do 80 znakov, izpisani pa so vsi zadetki.

V splošnem ima iskalni izraz obliko operand logični operator operand logični operator ..., kjer sta logična operatorja
in, ta je lahko pisan tudi s simbolom & in
ali, ki je lahko pisan tudi z vejico.
Najprej se izvrši in, potem ali. Če želimo vrstni red izvajanja spremeniti, uporabimo oklepaje.

Operand ima obliko: oznaka polja relacijski operator opis.

Relacijski operatorji so:
: vsebuje,
!: ne vsebuje,
= je enako,
!= ni enako,
< manj kot,
> več kot,
%< dolžina polja manjša kot,
%= dolžina polja enaka,
%> dolžina polja več kot.Podatkovna zbirka slovenskih leposlovnih besedil na spletu zajema z Wikivira (wikivir), iz Nove besede Primoža Jakopina (PJ), iz dLiba (Digitalne knjižnice Slovenije), kjer so imela prednost daljša pripovedna besedila v revijah Ljubljanski zvon (LZ) in Dom in svet (DS), iz zbirke Beseda Franka Luina (FL), Zbirke slovenskih leposlovnih besedil Mirana Hladnika (MH), z raznih osebnih strani slovenskih pesnikov in pisateljev in drugih digitalizacijskih projektov (brez oznake vira v bazi). Vpisovanje del v bazo je v letih 2008, 2009 in 2010 podprlo Ministrstvo za kulturo, izvajajo pa ga sodelavci pri projektu digitalizacije slovenske leposlovne klasike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in pri Slavističnem društvu Slovenije.

Klik na naslov odpre polno besedilo na njegovi izvirni lokaciji, klik na avtorja pa njegovo osebno stran oz. bibliografijo. Kjer povezave na besedilo še ni, pomeni, da tekst, ki ga imamo sicer v elektronski obliki, (še) ni dostopno – na seznamu je zato, da ne bi po nepotrebnem prišlo do ponovnega pretipkavanja ali skeniranja.

Presojamo, da je v elektronski obliki ena tretjina do ena polovica slovenskega leposlovja v javni lasti, tj. tistih besedil, katerih avtorji so umrli pred več kot 70 leti. Vabljeni k postavljanju preostalih del slovenske književnosti na splet oziroma k popravljanju napak v strojno prebranih besedilih, gl. projekt Slovenska leposlovna klasika in pogovorno stran projekta. Vse, ki postavljate na splet literarna besedila, svoja ali drugih slovenskih avtorjev, prosimo, da sporočite njihovo spletno lokacijo in tako omogočite njihov vpis v podatkovno zbirko. — Miran Hladnik.

Zbirko je pripravil Miran Hladnik, spletno postavitev z iskalnikom NEVA pa Primož Jakopin. Stran je bila postavljena 22. septembra 2010 in jo je nazadnje spremenila Katja Horvat 1. februarja 2011.

Naslov: http://www.ff.uni-lj.si/slovjez/SL/ Obiskov po 23. 9. 2010